Константин Велики - сувенир

Added by rimplovdiv
2017-02-14
361
Category
Scanner
Faces 258757
Vertices 129385

About this model

Сувенир от XX век.© Регионален исторически музей - Пловдив / Проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ / Програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства"/ Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство / eea grants

Comments