RIMPd-18-1271

Added by rimplovdiv
2017-02-27
370
Category
Scanner
Faces 41052
Vertices 20528

About this model

RIMPd-08-1596. © Регионален исторически музей - Пловдив / Проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ / Програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства"/ Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство / eea grants

Comments