Кирил и Методий

Added by rimplovdiv
2017-02-09
349
Category
Scanner
Faces 10000
Vertices 5002

About this model

Кирил и Методий. Малка метална пластика © Регионален исторически музей - Пловдив / Проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ / Програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства"/ Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство / eea grants

Comments