• Rotate
 • Pan
  or
 • Zoom
 • Reset view
 • WebGL on/off
 • Texture on/off
 • Fullscreen

Кирил и Методий. Кирил и Методий. Малка метална пластика © Регионален исторически музей - Пловдив / Проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ / Програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства"/ Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство / eea grants

by rimplovdiv

Кирил и Методий. Кирил и Методий. Малка метална пластика © Регионален исторически музей - Пловдив / Проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ / Програма BG08 “Културно наследство и съвременни изкуства"/ Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство / eea grants
 • Default
 • Wood
 • Glass
 • Metal
 • Plastic
 • Skin
 • Leather
 • Bone
 • Default
 • Blue
 • Red
 • Green
 • Yellow
 • Brown
 • Pink
 • Silver
 • Steel
 • Gold
 • Pink

Comments

fullscreen Hit Esc to quit from fullscreen mode